NUS BBA

BBA

NameCourseYear
Ong Zhe Han BBA (Hons) 2015
Chan Yi BAC (Hons) 2014
Lim Jing Hong BBA (Hons) 2014
Sebastian Joseph Widodo BAC (Hons) 2013
Yi Chou Han BBA (Hons) 2013
Lin Xun   2012
Tobias Chen   2011
Kelvin Teo   2010
Rebecca Kang Su Ying    2009
Clement Kang Kay Wee   2008
Lee Reginald Reagan Chua   2007
Ng Shi Wei, Leonard   2006
Lim Kian Hua, Augustine   2005
Chung Tingting, Karen   2004